HÚT MÙI BAUER - HOOD

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 09689 24241

DÉCOR - BC90HF

28.600.000 ₫ - 18.500.000 ₫

BSI90CX

22.800.000 - 14.100.000 ₫

BSI90TS

18.600.000 ₫- 8.950.000 ₫

BC90ES

12.900.000 ₫ - 9.590.000 ₫

BC70ED

9.600.000 ₫ - 5.450.000 ₫

BC90ED

9.900.000 ₫ - 5.550.000 ₫

BCV70MSI

8.800.000 ₫ - 5.450.000 ₫

BC70ESI

8.200.000 ₫ - 5.250.000 ₫

BC90SBL

7.800.000 ₫ - 4.850.000 ₫

BC70SBL

7.600.000 ₫ - 4.850.000 ₫

BCG70MSC

7.900.000 ₫ - 4.900.000 ₫

BC90ECO

7.500.000 ₫ - 4.550.000 ₫

BC70ECO

7.200.000 ₫ - 4.250.000 ₫

BC90ECN

7.000.000 ₫ - 4.150.000 ₫

BC70ECN

6.800.000 ₫ - 4.100.000 ₫

BC70EC3B

6.600.000 ₫ - 4.100.000 ₫

BC90EC3

6.900.000 ₫ - 4.300.000 ₫

BC70EC3

6.600.000 ₫ - 4.100.000 ₫

BC70EC1

5.900.000 ₫ - 3.950.000 ₫

BC70EC2

5.900.000 ₫ - 3.950.000 ₫

BC70BS

4.800.000 ₫ - 2.950.000 ₫

BC7002T

4.650.000 ₫ - 2.880.000 ₫

BC7002B

3.950.000 ₫ - 2.650.000 ₫

BC7002I

3.950.000 ₫ - 2.650.000 ₫

BC0270IB

3.600.000 ₫ - 2.350.000 ₫

BC0370I

3.600.000 ₫ - 2.350.000 ₫

BC6002B

3.750.000 ₫ - 2.550.000 ₫