những dự án văn phòng đã làm

CIMB Bank

ISN Office

Top International Holding

RUIFENG

Synamedia

CTX

Vestas

Lee Kum Kee