Các công trình nội thất đã thực hiện

Căn hộ chị Hà - Hope RE

Nhà anh Kiên - nhà phố

Phòng triễn lam FSP

Nội thất công trình OFC- Cambodia

Nhà Chị Hương

Nhà Chị Hiên

Sky Restaurant Sapa Charm