Các công trình kiến trúc đã thực hiện

Biệt Thự Nhà anh Tuấn

Công trình Tlink Building

Nhà Vườn Cottage anh Chính

Nhà Phố anh Tùng

Nhà Phố anh Tiến

Nhà Phố Chú Tuấn

Nhà Phố Anh Trọng

Nhà Phố Anh Hưng